Neovisni novinarski portal
18.6.2021.
EKOLOGIJA
Živa voda: na Skradinskom buku čiste i pročištače rijeke Krke, a Knin i Drniš je još uvijek zagađuju

Živa voda:
na Skradinskom buku čiste i pročištače rijeke Krke, a Knin i Drniš je još uvijek zagađuju

Rijeka Krka i njezine obale, jedan od ljepših prirodnih bisera europskog kontinenta, ali i uzdanica i ‘zlatna koka’ ovdašnjeg turizma, i dalje nije posve zaštićena od otpadnih voda, zajedno sa svim raznolikim živim organizmima koji žive u njoj ili uz njene tokove. Dakako, najveći zagađivači su otpadne vode iz Knina i Drniša, gradova koji još uvijek, unatoč davnim obećanjima političkih struktura, nisu dovršili posao na ugradnji pročiščivača zagađujućih voda. I dok se još čeka da se shvati važnost što ranije ugradnje takvih uređaja o kojima neposredno ovisi ovdašnje gospodarstvo i opskrba pitkom vodom, dotle u Nacionalnom parku Krka dio svoje zarade usmjeravaju na instaliranje manjih postrojenja za pročiščavanje voda unutar granica nacionalnog parka.

Briga za rijeku Krku bi trebala biti svačija obveza

Briga za rijeku Krku bi trebala biti svačija obveza

– Tijekom zimskih mjeseci Nacionalni park „Krka“ obavlja redovito čišćenje i servisiranje pročistača otpadnih voda na Skradinskom buku. Vodotok rijeke Krke u granicama Nacionalnog parka „Krka“ pripada I. kategoriji i vrlo je osjetljivo područje stoga je na lijevoj obali rijeke, na Skradinskom buku, izgrađen pročistač s trećim stupnjem pročišćavanja kojim se organska tvar, prije ispuštanja pročišćene vode u rijeku, razgradi oko 80 %. Uređaj je izgrađen i pušten u rad 2006. godine. Nakon izgradnje pročistača Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ prihvatila je da se na uređaj naknadno priključe HEP d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o., čime se obrađuju otpadne vode svih korisnika na lijevoj obali rijeke Krke na Skradinskom buku – kaže ravnatelj NP-a Krka Tonči Restović.

Čišćenje i na Roškom slapu i u Puljanima

Skradinski buk, kako je poznato, jedan je od najposjećenijih odredišta takve vrste u ovom dijelu Europe, pa se potreba ugradnje ovakvih sustava pokazala kao neizbježna, s obzirom na izuzetno veliki broj posjetitelja, posebice u tri ljetna mjeseca u godini. No, posjetitelja ima i drugdje, pa se isto nužno mora učiniti i na drugim posjetiteljskim punktovima, pa, kako kažu, Nacionalni park „Krka“ planira izgradnju pročistača na Roškom slapu i u Centru Puljani.

– Rad pročistača kontrolira se svakodnevno. Izlaznu vodu iz uređaja uzorkuje i analizira Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Uzorci vode moraju odgovarati uvjetima propisanim vodopravnom dozvolom i propisanim vrijednostima za vode. Zakonima Republike Hrvatske, ali i Direktivom EU (91/271/EEC), propisani su standardi kakvoće otpadne vode prije njezina ispuštanja u prirodni okoliš (more, rijeke…). Uređaji za pročišćavanje definiraju se kao vodne građevine s postrojenjima kojima se pročišćava otpadna voda iz sustava javne odvodnje prije njihovog ispuštanja u prirodni prijemnik. Radi na biološkom postupku (istom kao u prirodnom okolišu) s aktivnim muljem, pri čemu mikroorganizmi (najčešće bakterije), uz potrošnju kisika, razgrađuju organske tvari iz vode. Produkti koji nastaju su mulj, plin i očišćena otpadna voda – pojašnjava Restović metodu pročišćavanja.

Nitko normalan ne želi da rijeka izgleda ovako: poput većine zagađenih europkih riujeka

Bolje aktivni mulj nego muljanje s Krkom

Iako se u ovom slučaju, kako je rečeno, prilikom pročišćavanja otpadnih voda koristi tzv. aktivni mulj, s brigom oko rijeke Krke oko Knina i Drniša ne smije biti ‘muljanja’, a zbog činjenice s kojom su valjda do sada mnogi upoznali: njenog izuzetnog i presudnog značaja za vitalnost čitave regije. Naime, u Kninu i drugdje se i dalje bilježe pojave zagađenja kninskih voda, a koji se često povezivali s istjecanjem motornih ulja i onečišćenja iz nekadašnjeg tzv. ‘dizel depoa’ na željezničkom kolodvoru, te iz tvorničkih postrojenja nekadašnjeg TVIK-a, a današnjeg DIV-a.

Stoga bi zasigurno trebalo ubrzati procese oko realizacije dvaju projekata koje većim dijelom sufinancira EU, a od kojih su neki već trebali biti dovršeni, ali i postrožiti kriterije i češće kontrolirati otpadne vode koje se proizvode u ovom dijelu županije, posebice one koje dotječu od ‘gospodarskih subjekata’.

Evo i punog naziva dvaju projekata, da se ne zaboravi: projekt “Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš” i projekt “Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu”

 

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI