Neovisni novinarski portal
7.3.2021.
KULTURA / POLITIKA
Žive šibenske tvrđave, srećom, još nisu 'za muzej'

Šibenik:
Muzej zapošljava voditelja(icu) novosmišljenog ‘Odjela za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava’

Žive šibenske tvrđave, srećom, još nisu 'za muzej'
Žive šibenske tvrđave, srećom, još nisu 'za muzej'

Žive šibenske tvrđave, srećom, još nisu ‘za muzej’

Traži se voditelj Odjela za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava (1 izvršitelj) i organizator tehnike (1 izvršitelj), kako se oglašavaju aktom od 7. veljače 2014. godine iz Muzeja grada Šibenika kojega potpisuje ravnatelj Gojko Lambaša. Natječaj je objavljen za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno za spomenuta dva radna mjesta,  a prijave s prilozima dostavljaju se Tajništvu Muzeja grada Šibenika, Šibenik, Gradska vrata 3, u roku od 8 dana od objave natječaja  (link) na Oglasnoj ploči Područne službe Šibenik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: »Za natječaj za zasnivanje radnog odnosa«, kako preciziraju u Muzeju.

Za one koji su možda zainteresirani valja znati da za prvo radno mjesto moraju biti magistri  društvene struke, ‘imati 5 godina radnog iskustva na poslovima organiziranja javnih manifestacija, odnosa s medijima, te drugim odgovarajućim poslovima’, te znati engleski jezik. Pod točkom dva zaposlenik  mora imati srednju stručnu spremu tehničkog smjera, 5 godina radnog iskustva na poslovima organiziranja javnih manifestacija i odnosa s medijima, te drugim odgovarajućim poslovima, te znanje engleskog jezika. Oboje je, uz dokumente, dužno dostaviti jednogodišnji program rada.
Sv. Mihovil ubija zlo (sa stranica Muzeja grada Šibenika)

Sv. Mihovil ubija zlo (sa stranica Muzeja grada Šibenika)

Inače, zanimljivo je kako se na internetskim stranicama Muzeja grada Šibenika još uvijek ne navodi postojanje Odjela za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava, izuzev u spomenutom natječaju.  Premda se to ne ističe, osnivanje ovog odjela je potaknuto nedavno, a radi nužnosti da se zbog rokova realizacije ‘EU projekta’  uređenja pozornice na tvrđavi sv. Mihovila priredi program koji bi tom objektu dao zamišljeni i primjereni smisao.

Zbog toga je Muzej morao mijenjati i svoj Statut, a obrazloženo je kako se ‘statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika donosi  radi usklađivanja s Odlukom o dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja grada Šibenika, koja je donesena na Gradskom vijeću Grada Šibenika, na 5. sjednici od 22. studenoga 2013. godine.’
Tako je u Statutu Muzeja grada Šibenika u članku 6.,  stavku 3.  dodana alineja 10. koja glasi:
“- upravljanje objektima fortifikacijskog sustava.”, a u alineji stavka 1. članka 16 iza riječi “etnografski odjel” briše se slovo “i” i dodaje se zarez, a iza riječi “povijesti” dodaju se riječi “i odjel za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava”.
Statut je izmijenjen i zbog još nečega, pa koga zanimaju pojedinosti zbog čega,  evo teksta izmjena u cijelosti:

Članak 12. mijenja se i glasi: “O stjecanju, opterećivanju, davanju u zakup i otuđivanju nekretnina odlučuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača. O stjecanju i otuđivanju ostale imovine do vrijednosti od 50.000,00 kn odlučuje ravnatelj samostalno, iznad 50.000,00 kn do 200.000,00 kn odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a iznad 200.000,00 kn ravnatelj uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i osnivača.”

Kakve se to nekretnine u Muzeju grada Šibenika namjeravaju ‘stjecati, opterećivati, davati u zakup i otuđivati’, zasad nije posve jasno.


VEZANE VIJESTI