Neovisni novinarski portal
23.6.2021.
KULTURA / POLITIKA

Šibensko-kninska županija u dva strateška EU-projekta:
HERA i HOLISTIC “teški”preko 18 milijuna, za Šibensku županiju oko 670 tisuća eura

Zajedno sa još šest priobalnih hrvatskih županija, te regijama iz Italije, Slovenije, Grčke, Albanije, Crne Gore i Srbije, Šibensko-kninska županija participira u pripemi dva strateška EU projekta koji su aplicirani na IPA fond- Jadranska prekogranična suradnja. Riječ je o projektima HERA- održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom , i HOLISTIC- holistička jadranska zaštita od požara. Vrijednost HERA-e je 8,8 milijuna kuna, od kojih će u Šibensko-kninsku županiju biti investirano 273 tisuće eura, dok je ukupna vrijednsot projekta HOLISTIC 9,3 milijuna eura, a Šibensko-kninska županija od toga će dobiti 396 tisuća eura. Nositelj HERA-e je Zadraska, a HOLISTIC-a, iako je iniciran iz Šibenika i potaknut kornatskom tragedijom, Splitsko-dalmatinska županija. Šibenik je za ovako zahtjevne projekte, kaže župan Goran Pauk, stručo potkapacitiran…

Projekt HERA odnosi se na promociju održivog turizma na jadranskom području utemeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini. U osnovi, radi se o turističkoj valorizaciji kulturnog nasljeđa kroz razvoj puteva kulturnog turizma. U Šibensko-kninskoj županiji na toj ” ruti ” će se naći lokalitet Velika Mrdakovica, kroz tri mini-lokacije- Gradina, Nekropola i Cisterna – u vodičkom zaleđu, na kojemu se nalaze ostaci liburnskog i rimskog grada i gdje su zadnja arheološka istraživanja zaustavljena prije četiri desetljeća ( 1974.g.), kako navodi kustos Muzeja Grada Šibenika Toni Brajković. No, ponovo su potaknuta 2011.g. kada je na lokalitetu Nekropole ( groblja) pronađen riton- posuda u obliku roga , te nekoliko drugih artefakata koji nikada ranije na tom lokalitetu nisu nađeni. Tri ključna punkta lokaliteta Velika Mrdakovica bit će povezana biciklističkom stazom, arheološki konzervirana i stavljena na uvid turistima za koje će, per fin, biti organiziran ne samo obilazak, nego i svojevrstan arheološki safari, “lov” na nove arheološke nalaze uz stručno vodstvo. Prema najavi gradonačelnice Vodica Branke Juričev Martinčev, nakon uređenja spomenutih mini-punktova Velike Mrdakovice, u suradnji s Turističkom zajednicom grada, bit će organizirane i dvije manifestacije: Rimsko paljenje pokopa s pompama i Bakanalije povezane s berbom grožđa u vodičkom zaleđu u rujnu. Dakle, arheologija i turizma pod ruku…

HOLISTIC ima na umu potporu održivom upravljanju zajedničkim jadranskim prirodnim resursima kroz prevenciju šumskih požara, održivo korištenje biomase te poticanje prekogranične suradnje na Jadranu. Na poticaj talijanske delegacije, motivirani katastrofalnim potresom u Aquilli, uz protupožarnu zaštitu u projekt je uključeno i istraživanje trusnih područja u jadranskoj regiji. Ovaj projekt je idejno potaknut iz Šibensko-kninske županije, a motiviran je kornatskom tragedijom. Projekt se priprema 3- 4 godine, iako je mogao biti pripremljen i za jednu, tvrdi direktor Razvojne agencije Drago Matić, da nije cijela talijanska ekipa koja je na tome radila završila u tamošnjem “Remetincu”.

U projekt HOLISTIC je uključena Županijska vatrogasna zajednica koja je predložila i sustav rane detekcije opasnosti od požara uvođenjem video nadzora za šest priobalnih hrvatskih županija. Takav sustav vrlo uspješno se, inače, već provodi u Istri, a izvanredna isustva s njim imaju i u Francuskoj, tvrdi zapovjednik ŽVZ-a Darko Dukić. Projekt u početku predviđa četiri lokacije pod nadzorom, a kasnije i cijelu županiju. Traje 30 mjeseci, a Dukić se nada da će za to vrijeme broj požara pasti za 60-70 posto!

Ono što je svakako kuriozitet jest da Šibenik nije nositelj nijednog projekta, pa i kad ga inicira, jer za tako zahtjevne zadatke, priznaje župan Goran Pauk, nema stručnih kapaciteta. Indikativno je, međutim, da Šibenik nije uspio kandidirati nijedan gradski lokalitet za projekt HERA, tzv. kulturni turizam, u koji je ušla samo vodička Velika Mrdakovica, jer je imala spremnu dokumentaciju..a i taj lokalitet istražuje i vodi Muzej Grada Šibenika. Koji, međutim, nije stigao pripremiti čak ni za drugu fazu stalnog postava Muzeja…

 


VEZANE VIJESTI