Neovisni novinarski portal
18.6.2021.
GOSPODARSTVO / UKRATKO

Internet najčešće koriste učenici i studenti

Dostupnost širokopojasnog interneta u Hrvatskoj je sve veća o čemu svjedoče najnovija istraživanja čije je rezultate upravo objavio Državni zavod za statistiku. Može se zaključiti da je uporaba računala na zavidnoj razini samo kod mlađe populacije do 24 godine, dok je i dalje niska razina uporebe on- line usluga u bankarstvu i e-upravi. Nova istraživanja pokazuju da se veliki dio aktivnosti pri uporabi interneta odnosi na zabavne i obrazovne sadržaje.

Osobna računala u 2012.g. imalo je 68 posto građana, a u ovoj 2 posto manje, tj. 66 posto građana. Kad je riječ o pristupu internetu on je u ovoj godini za jedan postotni poen manji nego lani. Stručnjaci pojašnjavaju da je  do pada došlo zbog povećanog broja kućanstva u općoj populaciji. Relativno veliki broj kućanstava ima pristup internetu putem širokopojasnih mobilnih mreža zahvaljujući sve većoj dostupnosti mobilnih uređaja kaošto su to, primjerice tablet, mobilni telefon, USB modem…

Primjećeni su pozitivni pomaci u dobnoj strukturi korisnika osobnih računala. Najmlađa populacija prednjači u upotrebi računala, a broj korisnika opada proporcijalno njihovoj dobi.

U dobnoj skupini od 35 do 54 godine broj korisnika je porastao za 4 posto, a u dobi iznad 55 godina za 9 posto. Đaci i studenti najčešće koriste računala.

Osobno računalo pojedinici najčešće koriste za čitanje novina i magazina (84 posto), zatim za korištenje e-pošt (72 posto), za informacije o proizvodima i uslugama(70 posto), za informacije o obrazovanju (55 posto), na sudjelovanje u društvenim mrežama otpada 57 posto,na informacije o zdravstvu 53 posto. Istraživanje je ukazalo na pojavu dviju novih kategorija uporabe računala i toone za dobijanje informacija o zdravstvu  i literaturi.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije u poduzećima je poprilično zastupljena. Čak 98 posto poduzeća upotrebljava računala, a 98 posto ih ima pristup internetu. Prevladava uporaba širokopojasnog interneta. Prema najnovijim podacima 68 posto poduzeća ima vlastitu internet stranicu, a 92 posto ih koristi usluge e-uprave.

Istraživanja pokazuju da je uporaba interneta važan dio suvremenog poslovanja.


VEZANE VIJESTI