Neovisni novinarski portal
22.6.2021.
GOSPODARSTVO
Ministarstvo pomorstva: Ne prodajemo morske, riječne ni zračne luke

Ministarstvo pomorstva:
Ne prodajemo morske, riječne ni zračne luke

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Ne prodajemo morske, riječne ni zračne luke, ali ćemo pojedine dijelove koncesionirati

Detaljmarine Hramina- snimila: J.K.

Hrvatska danas raspolaže sa ukupno 6 morskih, četiri riječne i sedam zračnih luka. Morske luke se ne prodaju niti ih pripremamo za prodaju, ali će pojedine morske luke koje se nalaze na lučkom pomorskom dobru Lučkih uprava određene poslove dati na upravljanje putem koncesija. Dakle, riječ je o potezima koji nemaju nikave veze sa prodajom što nam se imputira u natpisu u jednom tjedniku u kojem je navedeno kako  se pripremaju natječaji za prodaju četiriju morskih i još sedam zračnih luka. Poručuju to iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture reagirajući tako na sporni tekst koji je naslovljen „Vladin plan privatizacije 28 tvrtki“. Među navedenim tvrkama su i one koje se nalaze u resoru Ministarstva pomorstva u kojem je, inače ukupno 52 poduzeća, agencija i ustanova.

Kad je riječ o prodaji, pojašnjavaju iz Ministarstva, ona se odnosi na HŽ Cargo koji je u završetku postupka prodaje 75-postotnog udjela, dok se u Croatia Airlensu prodaje 49-postotni udjel ili će se ići na dokapitalizaciju tvrtke. Što se tiče Pružnih građevina, a riječje o tvrtki-kćeri HŽ Infrastrukture, u tijeku je izrada natječajnog postupka za prodaju poslovnog udjela.

Koncesionirari se putem natječaja traže za pojedine morske luke, odnosno za gradnju terminala što, također nije prodaja, poručuju iz Ministarstva navodeći kako je za Luku Gaženica raspisan natječaj za koncesiju koja se odnosi na  putnički terminal. U slučaju Lučke uprave Dubrovnik raspisan je natječaj za koncesiju za putnički terminal, dok se u slučaju Rijeke natječaj odnosi na izgradnju terminala Zagrebačke obale u tamošnjoj luci.

Riječne luke, također ne idu u prodaju, ali će se određeni poslovi i kod njih koncesionirati. Od ukupno sedam zračnih luka za samo dvije i to one u Osijeku i Rijeci rade se markentiške studije temeljem kojih će se raspisati natječaji za koncesioniranje, a to nije prodaja, ponavaljaju iz Ministarstva.

U slučaju ACI-ja i Jadroplova riječ je o dokapitalizaciji, dok se za Hrvatsku poštu i Jadroliniju ne pripremaju natječaji za prodaju, kao ni za koncesioniranje ili dokapitalizaciju.

 

 


VEZANE VIJESTI